понедељак, 28. децембар 2015.

Питања за тест


 1. Која је разлика између податка и информације?
 2. Рачунарство и информатика -сличности и разлике?
 3. Шта је то рачунар?
 4. Основни делови рачунара?
 5. Објаснити основне делове матичне плоче (процесор, меморија, графичка, звучна, мрежна картица, батерија за БИОС, прикључци)?
 6. Шта је то бинарни бројни систем?
 7. Шта чини хардвер, а шта софтвер (наброј)?
 8. Оперативни систем (врсте, најчешће коришћени, карактеристике)
 9. Хард диск (партиције хард диска, објаснити њихову примену и функцију)
 10. Датотека?
 11. Врсте датотека?
 12. Директоријум и хијерархијска организација директоријума?
 13. Како се инсталира/деинсталира програм?
 14. Шта су вируси, врсте вируса, врсте антивирус програма?
 15. Шта су то текст процесори, наброј најпознатије?
 16. Word ?
 17. Документ (шта чини документ, основна подешавања документа након отварања)?
 18. Шта су маргине?
 19. Шта је параграф и шта подешавамо у параграфу?
 20. Шта је хедер и футер?
 21. Шта је фонт и шта подешавамо код њега?

Пример: 

1. Датотека је                                             сачувана на                           носиоцу информација. Састоји се из                          . Први део                               , а тачку и наставак                                                          .


2. Хедер је                       заглавље у документу, а футер                                    
3. Хедер и футер једном постављени простиру се на (заокружи тачан одговор)
 а) све стране у документу, 
б) подешава корисник где ће бити видљиве.
4. Матична плоча налази се                              . Чине је :                           ,                                 ,                                                  ,                              (                        ,                             ,                                ,                                          )
5. Заокружи све текстуалне датотеке?
1) txt
2) rtf
3) mp3
4) doc
5) wav

Нема коментара:

Постави коментар